कर्पोरेट समाचार

KINGREAL स्टील कोइल स्लिटिंग लाइन भारत मा काम गर्दै

2023-06-07


KINGREAL स्टील कोइल स्लिटिंग मेसिन भारतमा काम गर्दै!


(भारत कारखानामा काम गर्ने KINGREAL नयाँ कोइल स्लिटिङ् मेसिनको बारेमा भिडियोमेसिनको स्थापना र सञ्चालनमा ग्राहकलाई सहयोग गर्न, KINGREAL ले एक पेशेवर इन्जिनियरलाई स्थापनाको मार्गदर्शन गर्न भारतमा ग्राहकको कारखाना भ्रमण गर्ने व्यवस्था गर्यो।
अहिले स्लिटिङ मेसिन सञ्चालनमा आएको छ ।